Pääsuunnittelu ja projektinjohto

Projektin pääsuunnittelijana ja projektinjohtajana otamme vastuun projektin toteutuksesta sekä teknisesti että taloudellisesti. Johdamme projektin suunnittelutoimintoa ja raportoimme sovitulla tavalla asiakkaamme toivomukset huomioon ottaen niin, että projektin lopputulos tyydyttää asiakastamme kokonaisuutena.

Pääsuunnittelijana hahmottelemme ja määrittelemme prosessin. Projektin alkuvaiheessa voimme tehdä SIA-projektistanne kustannusarvion, olettepa sitten myymässä tai ostamassa kokonaisuutta. Laadimme tarvittavat investointi- tai tarjouslaskelmat ja tekstit. Tekemämme perussuunnittelun jälkeen laadimme tarvittavat hankinta-asiakirjat ja laadimme sopimukset. Kun työ aloitetaan, valvomme projektia alusta loppuun saakka.
Projektinjohtajana otamme vastuun projektin toteutuksesta. Johdamme ja koordinoimme suunnittelua, pidämme tarvittavat kokoukset ja palaverit sekä raportoimme asiakasta projektin kulusta niin taloudellisesti kuin teknisestikin. Huolehdimme, että projekti pysyy sovitussa aikataulussa sekä ennakoimme ja käsittelemme mahdolliset poikkeamat systemaattisesti ja johdonmukaisesti. Kustannusten ja poikkeamien hallinta on tärkeä osa projektijohtamistamme.

Hanke- ja toteutussuunnittelu

Projektin pääsuunnittelun jälkeen otamme vastuun hankkeen toteutussuunnittelusta. Toteutamme suunnittelun pääsuunnittelun määrittelyjen perusteella ottaen huomioon käytännön toteutuksen sekä tulevan kunnossapidon helppouden.

Toteutussuunnittelu toteutetaan alan viimeisimpien ohjeiden, standardien ja määräysten mukaisesti. Suunnittelun lomassa pidetään tarpeellinen määrä palavereja ja kokouksia niin, että asiakkaan, laitetoimittajien, asentajien ja käyttäjien tarpeet tulevat riittävällä tavalla huomioon otetuksi.
Meillä on kokemusta useista kymmenistä suunnitteluprojekteista, ja näin ollen suunnittelun detaljit eivät perustu pelkkään teoriaan, vaan laajaan kokemukseen vastaavista järjestelmista ja käytännöstä.

Asennusvalvonta ja käyttöönotto

Suunnittelutyön toteuttaja asennusvalvojana takaa asennustyön korkean laadun ja työn suunnitelmien mukaisuuden. Kokeneet suunnittelijamme suorittavat tarvittaessa asennusvalvontaa työmaalle.

Asennusvalvontaa suoritamme sekä sähköistyksen että instrumentoinnin asennuksiin. Työmaalla selkeytämme toimintoja osallistumalla materiaalien hallittuun vastaanottoon. Suoritamme urakoitsijoiden valvontaa ja neuvontaa. Vastaamme sekä teknisesti että taloudellisesti asennustyön onnistumisesta.
Järjestelmien oikea-aikainen testaus ja koestus on tärkeää laitoksen käyttöönoton varmuuden ja aikataulun kannalta. Avustamme järjestelmien käyttöönotossa osallistuen tarvittaviin FAT ja SAT testeihin sekä tarpeellisiin laitetarkastuksiin. Meillä on asennusvalvontaan ja käyttöönottoon haluavia omia asiantuntijoita, sekä omaamme lisäksi laajan kumppanuusverkoston, josta löytyy halukas henkilö matkustamaan projektinne asennuspaikalle.
Back to Top